ALTRES SERVEIS

ACOLLIDA MATINAL

Aquest servei va destinat a les famílies d’Educació Infantil i Primària que han de deixar els nens abans d'hora.

Normalment, el servei d'acollida es realitza en el mateix edifici en què l'alumne té la classe. L'horari és de 7 a 9 hores.

LOGOPÈDIA

En coordinació amb el departament psicopedagògic, professores especialitzades detecten i tracten els casos que hi pugui haver en els nivells de Parvulari i Primària.

ASSEGURANÇA

Cada alumne té cobertes les contingències que hi pugui haver durant l'activitat escolar o que en siguin conseqüència.

El centre més habitual d'atenció als alumnes serà Grup 9 Serveis Mèdics, mitjançant FIATC. Caldrà la presentació d’un volant emès per l’escola.

Normalment, s'avisarà la família perquè hi acompanyi l'alumne afectat. En cas d’urgència, però, es traslladarà l’alumne al centre mèdic més indicat sense esperar l’arribada dels seus familiars.

CASAL D'ESTIU

Fins a finals de juliol i els primers dies de setembre, l'escola ofereix als alumnes des de Parvulari fins a 4t. de Primària aquest servei.