DEPT. PSICOPEDAGÒGIC

És un servei pensat per donar suport a l'acció docent i té la finalitat, principalment, d'ajudar els tutors en la seva acció educativa i els alumnes en el seu aprenentatge.

La seva tasca està dirigida a dos grans apartats:

  • A tots els alumnes en estudis generals des de P3, com observacions, sociogrames, tests, etc.
  • A casos en què calgui un estudi més profund de la situació personal i familiar de l'alumne, la qual cosa anirà en benefici del mateix alumne. Per tant, normalment seran els tutors qui sol·licitaran la intervenció del departament.

La cap del departament és una psicòloga en dedicació exclusiva. En formen part també una altra psicòloga, una pedagoga i dues psicopedagogues, que són professores del centre.

 

Càrrec Nom Horari de visita
Cap de Departament Anna París A convenir amb els tutors
Altres membres

Neus Cabello

Ángela Ferrete

Lucía Milián

Amàlia Molina