Avís legal

L'Escola Tecla Sala pertany a la Fundació d'Escoles Parroquials.

1. Informació general

La Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona compleix amb els requisits establerts a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així com a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb aquest fi ha creat l'avís legal següent.

INFORMACIÓ GENERAL

 

FUNDACIÓ PER A LES ESCOLES PARROQUIALS DE L’ARQUEBISBAT DE BARCELONA
c. Balmes, 78, 1r 08007-Barcelona
Tel.: 933 174 285
Fax: 934 871 893
e-mail: comunicacio.fep@fep.cat
Inscrita al Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 15-SE/F i NIF: R5800339C

 

La navegació per la pàgina web www.fep.cat quedarà subjecta a les condicions recollides en aquest 'avís legal', les quals podran ser actualitzades periòdicament i sense avís previ. La navegació per la pàgina web www.fep.cat implica la perfecta comprensió i l'acceptació expressa de les esmentades condicions per part de l'usuari.

La Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona es reserva el dret d'efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a www.fep.cat podent canviar, suprimir o afegir els continguts i serveis que s'ofereixen, així com la forma amb què aquests apareixen presentats o localitzats.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la present pàgina web, incloent-hi, sense caràcter limitat, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel•lectual que poguessin correspondre als esmentats continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat dels seus legítims propietaris, i queden reservats tots els drets sobre aquests.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en el tot o en una part, amb qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o un altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de la Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona o dels seus legítims propietaris.

3. Vincles

La Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona no assumeix cap responsabilitat sobre els vincles externs que, en el seu cas, es poguessin incloure a la pàgina web, és per això que l'usuari accedeix exclusivament sota la seva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que es regeixin en aquests vincles.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres referides abans, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir una infracció que la legislació vigent pot sancionar.

Això no obstant, a compte i risc de l'usuari, aquest podrà descarregar aquests elements o fer-ne còpies exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de la Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona. En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de la Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona.

Queda prohibit, llevat en els casos que expressament ho autoritzi la Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de la Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l'adreça URL http://www.fep.cat, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de la Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

4. Utilització d'adreces IP i COOKIES

El procés de navegació d'un usuari a www.fep.cat a l'igual de qualsevol altre lloc web deixa com a 'rastre' l'adreça IP que en aquella sessió li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés. El registre d'aquesta adreça IP serveix només per a fins exclusivament interns, com ho són les estadístiques d'accés a aquest lloc web.

www.fep.cat pot fer servir cookies quan un usuari navega pels seus llocs i pàgines web. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web de www.fep.cat s'associen només amb el navegador d'un ordinador determinat (un usuari anònim) i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l'usuari. Les cookies serveixen només per a fins exclusivament interns, com ho són les estadístiques d'accés a aquest lloc web. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. L'usuari pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Per a utilitzar www.fep.cat no cal que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per www.fep.cat

Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, pot explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta 'C (o la unitat de disc corresponent/Windows/Cookies) per a conèixer amb més detall cada servidor des del qual s'envien les cookies.

5. Legislació i fur aplicable

El present avís legal es regeix en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola. En el cas que hi hagués qualsevol conflicte o discrepància, el fur aplicable serà el dels jutjats i tribunals de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com tots els reglaments que en cada moment la desenvolupin.

Quan es demani de complimentar un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà el client o l'usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i de l'adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només es tractaran i se cediran amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.