Comissió per al Medi Ambient

Aquesta comissió està formada per representants dels diversos nivells de l'escola i té com a finalitat fomentar i unificar esforços de cara a sensibilitzar la comunitat escolar en aquest tema i proposar unes actuacions i activitats que incideixin en noves actituds davant la necessitat de canvi.

La Comissió per al medi ambient és l’òrgan escolar que enllaça directament amb el projecte municipal Agenda 21, que promou un desenvolupament sostenible, al qual està adherit el Col·legi Tecla Sala. A l’escola es treballen la consciència ecològica, l’educació ambiental, l’eliminació dels residus, el reciclatge, etc.