Departaments Pedagňgics

En l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat funcionen els departaments pedagògics, constituïts pels professors que imparteixen les matèries incloses en cada un dels àmbits establerts pel Departament d’Educació.

Els departaments pedagògics són tres:

  • El departament científico-tecnològic, format pels professors que imparteixen les matèries de Ciències de la naturalesa, Tecnologia i Matemàtiques.
  • El departament d’humanitats, format pels professors que imparteixen les matèries de Llengua, Ciències socials, Llengües estrangeres, Religió i Educació per a la ciutadania i els drets humans.
  • El departament d’expressió, format pels professors que imparteixen les matèries d’Educació física, Educació visual i plàstica, i Música.