Departament de Pastoral

Els objectius principals del Departament de Pastoral són:

 • Vetllar per la formació i el creixement dels infants i adolescents sota la Bona Nova del missatge de l’Evangeli.
 • Portar-ho a terme sota un clima de respecte i proposta atenent la pluralitat de pensaments.
 • Valorar les tres dimensions o àmbits de creixement en la fe:
  • L’àmbit del propi coneixement, de la capacitat de reflexió, del creixement intern, de l’autoestima,...
  • L’àmbit de la comunitat, de la descoberta del grup, de la família, de l’escola, de l’amistat,...
  • L’àmbit de la solidaritat, com a capacitat de resposta, d’acció i de servei a les necessitats dels altres.
 • Per tal de dur a terme els seus propòsits, l’equip d’animació cristiana elabora i actualitza periòdicament el seu pla d’acció.
 • En formen part un membre de l’equip directiu, el rector de la parròquia, un membre de l'AMPA i diversos professors (representants dels diversos cicles i etapes). El cap de pastoral és el membre de l’equip directiu. Normalment, n’és coordinador un dels professors.