Consell Escolar

És l'òrgan de govern col·legiat representatiu de tots els nivells escolars i exerceix les seves funcions amb respecte a tots els estaments. Està format per representants de la institució titular, dels pares d'alumnes, dels professors, del personal d'administració i serveis, dels alumnes i de l’Ajuntament. Per llei, n'és president el director del col·legi. El consell escolar té nomenades la comissió d'admissió i la comissió de convivència; a més del titular i el director, a la primera hi ha un professor i un pare, i, a la segona, dos professors, un pare i un alumne; en tots els casos són membres del mateix consell. COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

Càrrec Nom
Director (President del consell): Josep M. Coma Vilà
Representants de la titularitat:

1. Ignasi Garcia i Clavel

2. Montserrat Robert Riba

3. Josep M. Romaguera Bach

Representants dels professors:

1. Pedro Janer Pardo

2. Sònia Núñez Sunet

3. David Olucha Hernández

4. María Serrano Pamos

Suplent Prim.: Íñigo A. Íñigo Romera

Suplent Sec.: Vicenç Moreno Cullell

Representants dels pares d'alumnes:

1. Juan Manuel Campos Bogas

2. Irene Ledo Barceló

3. José Pereña Rubio

4. Maite Saeta Latorre

Suplent: Joan Bertomeu Balagueró

Representants dels alumnes:

1. Antonela Beteta Burgos

2. Sara Durán González

Suplent 1: Alejandro Ibáñez Alfonso

Suplent 2: Héctor Balderas Bellés

Representant del personal d'A. i S.: 1. Neus Sanmartí Viñolas

 

Director (President del consell): 1. Josep M. Coma Vilà

Representants de la titularitat: 1. Ignasi Garcia i Clavel

2. Montserrat Robert Riba

3. Josep M. Romaguera Bach

Representants dels professorat: 1. Pedro Janer Pardo

2. Sònia Núñez Sunet 3. David Olucha Hernández

4. María Serrano Pamos

Suplent Prim.: Íñigo A. Íñigo Romera

Suplent Sec.: Vicenç Moreno Cullell

Representants dels pares i mares: 1. Juan Manuel Campos Bogas 2. Irene Ledo Barceló

3. José Pereña Rubio

4. Maite Saeta Latorre

Suplent: Joan Bertomeu Balagueró

Representants de l’alumnat: 1. Antonela Beteta Burgos 2. Sara Durán González

Suplent 1: Alejandro Ibáñez Alfonso

Suplent 2: Héctor Balderas Bellés

Representant del personal d'A. i S.: 1. Neus Sanmartí Viñolas