ORGANISMES

Per tal de garantir el bon funcionament, el Col·legi Tecla Sala compta amb una sèrie d’òrgans de direcció, organització i participació que permeten desenvolupar les activitats docents i de formació complementària de forma eficaç.