DESCRIPCIÓ

Una de les característiques del Col·legi Tecla Sala és que ofereix a les famílies la tranquil·litat d'un ensenyament acurat i estable ja que l'alumne podrà fer-hi tots els seus estudis fins a l'hora d'entrar a la Universitat o als Cicles Professionals, perquè el nostre centre abraça els nivells escolars que van de l'Educació Infantil (3 anys) fins al Batxillerat.

Educació Primària

Educació Infantil: nou classes de segon cicle (tres de P3, tres de P4 i tres de P5).

Educació Primària: formada pels cicles següents:

  • Cicle Inicial, amb sis classes: tres de 1r. i tres de 2n.
  • Cicle Mitjà, amb sis classes: tres de 3r. i tres de 4t.
  • Cicle Superior, amb sis classes: tres de 5è. i tres de 6è.
Educació Secundària

ESO (Educació Secundària Obligatòria): formada per dos cicles:

  • ESO1 (primer cicle), amb vuit classes: quatre de 1r. i quatre de 2n.
  • ESO2 (segon cicle), amb vuit classes: quatre de 3r. i quatre de 4t.
Batxillerat

Format per dues classes de 1r. i dues de 2n., amb les dues modalitats següents:

  • Científic - Tecnològic
  • Ciències Socials i Humanitats.

Edifici Parvulari (Rambla)
Edifici Fàtima
Edifici Tecla Sala