PRINCIPIS ORIENTADORS

  • Afavorim el desenvolupament màxim, personal i intel·lectual, dels nostres alumnes en funció de les seves capacitats.

 

  • Volem educar en la dimensió cristiana i oferim a Jesús com a model de conducta i valors, tot potenciant una actitud crítica i fonamentada del fet religiós.

 

  • Considerem que l'educació integral no és només una formació en coneixements, sinó que cal potenciar d'altres valors humans bàsics que s'expressin en actuacions concretes.

 

  • Promovem una educació personalitzada que fomenti iniciativa i creativitat.

 

  • Volem que l’alumne pugui desenvolupar-se perfectament en la societat catalana actual i futura.