IDENTITAT

La institució titular del Col·legi Tecla Sala és la Fundació per a les Escoles Parroquials. Com a tal, defineix la identitat i l’estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l’Administració educativa, els pares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

El representant oficial de la institució titular és el President del Patronat de la Fundació per a les Escoles Parroquials, i resideix a Barcelona.