COMPLEMENTĄRIES

El Col·legi Tecla Sala ofereix a les famílies, fins al nivell d'ESO, activitats complementàries setmanals per tal de completar l'aprenentatge dels alumnes. Amb aquestes activitats no solament es vol reforçar les àrees bàsiques de Llengua i de Matemàtiques, sinó també donar suport a les altres àrees a fi de contribuir a la formació global de l'alumne. Al llarg dels cursos aporten a la formació dels alumnes un complement imprescindible per poder assolir una preparació adequada.

Són les següents:

Educació Infantil

Activitat Curs  
Grafomotricitat P3 i P4                  
Taller d'expressió oral i escrita P3 i P4

Play & Learn

(dues hores)

P3, P4 i P5
Taller de lògica P3, P4 i P5
Natació P5
Informàtica P5

Educació Primària i ESO

Activitat Curs/Cicle
Acció tutorial CI, CM i CS
Raonament lògic
CI, CM i CS
Natació CI i CM
Interpretació literària 1r i 3r Prim
Manualitats 2n i 4t Prim
Biblioteca CS

Medi ambient      

CS
Informàtica CI, CM, CS i 1r, 2n i 3r ESO
Tècniques de laboratori 1r, 2n i 3r ESO
Taller d'escriptura I
3r ESO
Taller d'escriptura II (dues hores) 4t ESO

Natació
Informątica
Tčcniques de Laboratori